Организација АМРЕС

Органи АМРЕС-а су директор, Управни одбор и Надзорни одбор. Надлежности Органа АМРЕС су дефинисне у Одлуци о оснивању.

в.д. дирeктoр АМРЕС-а:

 • Бојан Јаковљевић

Управни Одбор

Председник: др Владана Радисављевић Ђорђевић

Чланови: 

 • Јасна Добрисављевић
 • Стефан Драгићевић
 • Душан Старчевић 
 • Радослав Ерић 
 • Зора Коњовић 
 • Теуфик Токић 
 • Tодосијевић Андријана
 • Ковач Драгана

Надзорни одбор

Председник: Добрина Ђуковић

Чланови: 

 • Наталија Радоја
 • Јелена Парезановић 
 • Филип Михајловић
 • Никола Гаћеша

 

У оквиру АМРЕС постоје следећи сектори:

 •     Сектор за развој инфраструктуре и инфраструктурних ресурса
 •     Сектор за развој корисничких сервиса и сарадњу са корисницима
 •     Сектор за рачунарску сигурност

Групе послова које се обављају у појединачим секторима су наведене у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији .

Број и структура запослених у Информационо-комуникациона установа "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС" у 2021. години


Стручна спрема запослених Број систематизованих радних места према нивоу квалификације Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификације Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификације Број радно ангажованих лица и основ ангажовања Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години Укупан број новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години Укупан број новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника изнад дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години
Висока 36 11 0 0 1 3 0 0
Виша 1 1 0 0 0 0 0 0
Средња 2 2 0 0 0 0 0 0
Нижа 0 0 0 0 0 0 0 0
УКУПНО 39 14 0 0 1 0 0 0