РЦУБ eLearning услуга

elearning.pngМодернизација наставе, промоција нових образовних технологија и унапређење примене Информационо–комуникационих технологија (ИКТ) у реализацији студијских програма главни су циљеви eLearning услуге Рачунарског центра Универзитета у Београду - РЦУБ, а чија је основа MOODLE платформа. Постављањем eLearning платформе РЦУБ интегрише основне концепте и принципе електронског учења у оквиру Универзитета у Београду и академске заједнице у Србији.

АМРЕС крајњи корисници могу користити РЦУБ eLearning услугу у циљу креирања и праћења курсева у електронској форми. На тај начин се омогућава модернизација наставе и унапређује реализација студијских програма.

У ову сврху, имплементиране су многобројне активности:

  • форум,
  • могућност креирања речника појмова и израза,
  • креирање wiki страница,
  • креирање анкета,
  • могућност слања feedback информација.

Професори могу организовати програм на одговарајући начин, док им платформа пружа могућност активне размене информација са студентима, као и праћење њиховог рада  кроз велики број различитих функционалности сервиса. Студентима ова услуга омогућава активно учења и усавршавање које комбинује различите начине интеракције са професорима, као и међусобну комуникацију, размену корисних информација и знања.

Материјали и све остале корисне информације су увек доступне, што у великој мери поспешује похађање курсева и на тај начин сервис доприноси квалитетном образовању. Студенти могу да буду пријављени на курс од стране професора, додати аутоматски од стране администратора или се могу пријавити самостално. Професори путем eLearning платформе могу пратити и оцењивати њихов рад.