РЦУБ eLearning услуга

elearning.png

Модернизација наставе, промоција нових образовних технологија и унапређење примене Информационо–комуникационих технологија (ИКТ) у реализацији студијских програма главни су циљеви eLearning услуге Рачунарског центра Универзитета у Београду - РЦУБ, а чија је основа MOODLE платформа.

Постављањем eLearning платформе РЦУБ интегрише основне концепте и принципе електронског учења у оквиру Универзитета у Београду и академске заједнице у Србији.

РЦУБ eLearning услугу могу користити сви АМРЕС корисници који још увек немају услове за ову технологију, а еLearning је идеалан начин за повећање квалитета курсева. Наставно особље има могућност креирања окружења које ће олакшати и унапредити начин предавања, омогућити интеракцију са студентима и тако допринети ефикасном и ефективном преносу знања.