Регистрација домена

Услуга Регистрација домена омогућава кориснику да региструје Интернет домене који су искључиво поддомени домена ac.rs и ак.срб. Дати домени АМРЕС корисника се чуваjу на АМРЕС DNS серверима као део DNS hosting услуге или на DNS серверима за које је надлежан АМРЕС корисник.

Регистар Националног Интернет Домена Србије - РНИДС (који је надлежан за управљање централним регистром новог Интернет домена Републике Србије .rs и .срб), овластио је Конференцију Универзитета Србије (КОНУС) за управљање над ac.rs и ак.срб доменима.

ac.rs домен

КОНУС је 22. октобра 2008. године донео Одлуку о управљању делегираним ac.rs доменом, којом се утврђује да је надлежност над ac.rs доменом поверена Универзитету у Београду, који је заступао АМРЕС од самог његовог оснивања. Када је АМРЕС стекао статус правног лица, преузео је надлежност над ac.rs доменом.

Прописана су правила по којима ће се поступати при регистрацији ac.rs домена на основу којих је Ректорски савет КОНУС-а, на седници одржаној 15. маја 2009. године, донео Правилник о регистрацији домена унутар ac.rs домена.

Уколико корисник жели да региструје своје Интернет домене који су унутар ac.rs домена то може учинити преко Портала регистра.

ак.срб домен

21. фебруара 2012. године КОНУС је донео Одлуку о управљању делегираним ак.срб доменом, којом се утврђује да је надлежност над ак.срб доменом поверена АМРЕС-у.

АМРЕС је установио правила по којима ће се поступати при регистрацији ак.срб домена по којима је Ректорски савет КОНУС-а, на седници одржаној 4. септембра 2012. године, донео Правилник о регистрацији домена унутар ак.срб домена.

Уколико корисник жели да региструје своје Интернет домене који су унутар ак.срб домена то може учинити преко Портала регистра.

С обзиром на значај ћириличког писма за развој културе и образовања у Републици Србији, позивамо све АМРЕС кориснике да искористите право регистарције ћириличих домена њихових институција под ак.срб доменом.

Корисни алати за проверу рада DNS сервиса

Уколико корисник жели да провери исправност рада DNS сервиса за одређени Интернет домен може да користи бројне алата различитих намена. Неке од тих алата корисник може да нађе у табели испод.

DNS lookup алати дају информације о различитим записима у оквиру зонксе табеле самог Интернет домена. Основни запис је А запис који разрешава име у IP адресу, док обрнути запис, PTR запис разрешава IP адресу у име. Постоје и DNS lookup алати који дају информације за остале типове записа као што су NS, SOA, MX записи. DNS тест алати омогућавају кориснику да провери да ли су зонске табеле датих Интернет домена исправно подешене. Whois је протокол који се користи како би се сазнали подаци о власнику Интернет домена.

Алат DNS lookup DNS тест Whois Друге функције
основни обрнути задавање типа RR
SmartWhois         х  
nslookup х х х      
DiG х х х      
TJpingPro х          
SI Network Mechanics х х     х  
DNSgoodies х х   х х х
IPtools х х х   х х
4DNS Tools х х х х х х
Sonic.net х х х х х  
IP-plus х х х х    
Domaindoctor       х    
Sqish DNS Checker       х   х
IntoDNS       х    
TheDnsReport       х    
Domain Crawler       х х х
DNSDataView     х