Права и обавезе

Стицањем статуса АМРЕС корисника, правно лице има право да користи услуге АМРЕС. Услуге намењене АМРЕС корисницима су детаљно описане у секцији за институције. Одређене услуге су директно доступне крајњим корисницима, те су оне посебно наведене у секцији за крајње кориснике.

АМРЕС услуге се могу користити искључиво ради остварења циља због којег је АМРЕС основан, а нарочито за потребе научно-истраживачког рада, образовања, науке и културе. Коришћење АМРЕС услуга мора бити у складу са:

Крајњи корисници такође морају користити АМРЕС услуге у складу са наведеним условима коришћења, а обавеза је АМРЕС корисника да са овим упознају своје крајње кориснике.

Приликом стицања статуса АМРЕС корисника, његова је обавеза да именује особе за контакт са АМРЕС.