Веб-прокси

Веб-прокси услуга омогућава проксирање веб саобраћаја (HTTP/HTTPS) АМРЕС корисника коришћењем АМРЕС веб-прокси уређаја. Коришћењем ове услуге подиже се сигурност уређаја АМРЕС крајњих корисника и врши се заштита од вируса и малициозног садржаја. Проксирањем веб саобраћаја додатно се врши и филтрирање веб садржаја како би се очувала примарна функција Академске мреже, а то је пружање квалитетног Интернет приступа за потребе научне и образовне заједнице у Републици Србији.

Више информација о филтрирању веб садржаја можете пронаћи у оквиру начина рада АМРЕС прокси уређаја. Приликом приступа Интернету са АМРЕС мреже, крајњи корисници су у обавези да користе АМРЕС веб-прокси. Проксирање веб саобраћаја подразумева да крајњи корисници размењују HTTP/HTTPS саобраћај са Интернетом посредством прокси уређаја у централном чворишту АМРЕС мреже.

Како би приступили Интернету, АМРЕС крајњи корисници морају подесити своје Интернет прегледаче тако да користе АМРЕС прокси уређаје. Особа за технички контакт је одговорна за помоћ приликом подешавања рачунара АМРЕС крајњих корисника. У договору са њом, крајњи корисници могу користити смернице у оквиру Упутства за подешавање прокси уређаја у Интернет прегледачима.