Даваоци Идентитета

Аутентификацију крајњих корисника путем иАМРЕС услуге до сада су омогућили:

Београд

  • Рачунарски центар универзитета у Београду
  • Машински факултет
  • Факултет организационих наука

Приштина

  • Универзитет у Приштини

Даваоци Сервиса

У оквиру иАМРЕС услуге доступне су следеће услуге: