ПАЖЊА! Дошло је до промене серверског сертификата на АМРЕС VPN серверу чија је валидност истекла након 10 година. Стога молимо све кориснике да ажурирају одговарајуће ca.crt и ta.key фајлове АМРЕС VPN софтвера на корисничким уређајима и у наредним инсталацијама користе нови ca.crt сертификат и ta.key кључ

VPN услуга

VPN (виртуелна приватна мрежа) технологија омогућава сигурно повезивање корисника који се налази на удаљеној локацији (код куће, у иностранству итд) са мрежом његове инсититуције коришћењем већ постојеће мрежне инфраструктуре, као што је Интернет.

Подаци који се у изворном облику преносе преко било које јавне мреже су незаштићени, због чега постоји опасност од прислушкивања података од стране неовлашћених лица. Такође, незаштићена комуникација оставља могућност убацивања лажних пакета и измене садржаја постојећих.

Коришћење VPN технологије омогућава сигурну комуникацију преко несигурних мрежа, као што је Интернет, обезбеђивањем три кључна елемента сигурности:

  • Аутентификација - само проверени (аутентификовани) корисници имају приступ заштићеној мрежи,
  • Поверљивост података - примена енкрипције омогућава да се садржај поруке штити, чиме информација постаје неупотребљива потенцијалном нападачу или неком другом коме порука није намењена,
  • Интегритет података - гарантује се да изворни садржај поруке није промењен на њеном путу до одредишта.

Шта је потребно за коришћење АМРЕС VPN услуге?

АМРЕС VPN услуга крајњим корисницима омогућава сигуран приступ ресурсима и коришћење сервиса АМРЕС на било ком месту на ком постоји приступ Интернету.

Када користите АМРЕС VPN услугу, можете приступати свом пословном рачунару, користити KoBSON и АМРЕС сервисе док сте код куће или на било којој другој удаљеној локацији. Да бисте могли да користите овај сервис, неопходно је да:

  • вам је ваша матична институција, на којој радите или студирате, омогућила да користите АМРЕС VPN сервис, што можете проверити на списку институција које су омогућиле АМРЕС VPN услугу
  • поседујете корисничко име и лозинку које вам обезбеђује ваша матична институција и по правилу су исти као и за АМРЕС eduroam услугу (у форми korisnicko_ime-@domen_institucije)

Услови коришћења

АМРЕС VPN услуга вам омогућава да на сигуран начин приступате АМРЕС мрежи, али рачунар (било пословни или лични) са кога се приступа мора бити заштићен на одговарајући начин. Под заштићеним рачунаром се подразумева да је оперативни систем редовно ажуриран, да је инсталиран антивирус софтвер, подешен одговарајући firewall итд.

Када остварите везу са АМРЕС мрежом, ваш рачунар постаје њен део, што значи да се морате придржавати правила дефинисаних у документу “Правилник о општим правилима приступа и коришћења услуга АМРЕС”. 

! Напомена: Инсталација АМРЕС VPN софтвера на јавним рачунарима (интернет кафе и сл) је забрањена. Нарочито, строго је забрањено да ваше корисничко име и лозинку делите другим особама, без обзира да ли су они АМРЕС крајњи корисници или не. Уколико дође до злоупотребе АМРЕС мреже, на основу података који се чувају може се утврдити које корисничко име је у датом временском тренутку користило АМРЕС VPN услугу. Особа која је власник тог корисничког имена се сматра одговорном.

Подешавање АМРЕС VPN софтвера на корисничком уређају

Да би АМРЕС крајњи корисник користио АМРЕС VPN услугу неопходно је на корисничком рачунару инсталирати одговарајући VPN софтвер. У наставку су дата упутства за подешавање VPN софтвера у оквиру најпознатијих оперативних система. За помоћ при инсталацији софтвера, као и све евентуалне проблеме у раду, крајњи корисници треба да се обрате администратору матичне институције.

Windows

НАПОМЕНА: Потребно је преузети нови ca.crt сертификат и ta.key кључ и копирати у директоријум {VPN direktorijum}\data\config на корисничком уређају.

За подешавање АМРЕС VPN софтвера на Windows оперативном систему преузмите АМРЕС VPN клијент. Након тога подесите АМРЕС VPN софтвер према упутствима за подешавање Windows оперативног система.

Ubuntu

НАПОМЕНА: Потребно је преузети нови ca.crt сертификат и ta.key кључ.

За подешавање АМРЕС VPN софтвера на Ubuntu оперативном систему преузмите ca.crt сертификат и ta.key кључ. Након тога подесите АМРЕС VPN софтвер према упутствима за подешавање Linux оперативног система.

MacOS

НАПОМЕНА: Потребно је преузети нови ca.crt сертификат и ta.key кључ.

За подешавање АМРЕС VPN софтвера на MacOS оперативном систему преузмите ca.crt сертификат, ta.key кључ и client.ovpn конфигурациони фајл. Након тога подесите АМРЕС VPN софтвер према упутствима за подешавање MacOS оперативног система.

! Напомена: На Windows и MacOS оперативним системима пре инсталирања нове верзије потребно је избрисати стару верзију клијента.

кobson_logo.png

Приступ КоБСОН-у

Након успостављања VPN тунела са АМРЕС мрежом, неопходно је да се употребљава прокси сервер рачунарских центара универзитета или АМРЕС веб-прокси услуга.  

Списак институција које су омогућиле коришћење АМРЕС VPN услуге

Београд
Институт за нуклеарне науке "Винча"
Институт за физику
Машински факултет
Медицински факултет
Пољопривредни факултет
Рударско-геолошки факултет
Саобраћајни факултет
Српска академија наука и уметности
Факултет за физичку хемију
Фармацеутски факултет
Филозофски факултет
Хемијски факултет
Факултет политичких наука
Факултет организационих наука
Факултет музичке уметности
Институт за хемију, технологију и металургију
Ректорат Универзитета у Београду
Географски факултет
Крагујевац
Природно-математички факултет
Рачунарски центар Универзитета у Крагујевцу
Краљево
Машински факултет
Ниш
Природно-математички факултет
Приштина
Универзитет у Приштини