Процедура за прибављање сертификата

Да би АМРЕС корисник могао да захтева дигитални сертификат неопходно је да претходно испуни следеће предуслове:

 • АМРЕС корисник мора имати регистрован домен у оквиру "ac.rs" домена,
 • АМРЕС корисник мора бити регистрован за коришћење TCS услуге и мора имати креирану организацију и RAO налог на SCM порталу,
 • MRAO је комплетирао процедуру валидације организације,
 • АМРЕС корисник је успешно креирао и делегирао домен, и комплетирао процедуру валидације домена,
 • ОПЦИОНО: TCS администратор (RAO) је иницирао процес енкрипције и сачувао мастер приватни кључ на сигурној локацији, уколико је одабрао ову могућност током пријаве организације за портал.

Уколико су сву предуслови испуњени, администратори АМРЕС корисника могу преко SCM портала захтевати неограничен број серверских и клијентских сертификата за потребе својих сервера и крајњих корисника. Коришћењем TCS услуге, АМРЕС корисници могу прибавити следеће типове сертификата:

 • Серверски сертификат за једно доменско име са валидацијом организације (GÉANT OV SSL),
 • Серверски сертификат за више доменских имена са валидацијом организације (GÉANT OV Multi-Domain),
 • Серверски сертификат за сва поддоменска имена једног домена са валидацијом организације (GÉANT Wildcard SSL),
 • Серверски сертификат за једно доменско име са проширеном валидацијом (GÉANT EV SSL),
 • Серверски сертификат за више доменских имена са проширеном валидацијом (GÉANT EV Multi-Domain),
 • Серверски сертификат за више доменских имена за Microsoft Exchange и/или Microsoft Office Communication Server платформе (GÉANT Unified Communications Certificate),
 • Клијентски имејл сертификат за енкрипцију и потписивање (GÉANT Personal Certificate, RSA  и ECC),
 • Сертификат за потписивање програмског кода (GÉANT Code signing),
 • Грид сертификати, чија ће функционалост у потпуности бити омогућена у наредном периоду:
  • Грид серверски сертификат GÉANT IGTF Multi Domain,
  • Грид клијентски сертификат GÉANT IGTF-MICS Personal, RSA  и ECC - за нормалну употребу, 
  • Грид клијентски сертификат GÉANT IGTF-MICS-Robot Personal, RSA  и ECC - ређе у употреби, уколико нисте сигурни да вам је потребан баш Robot сертификат, препурука је да се захтева GÉANT IGTF-MICS Personal,
  • Грид клијентски сертификат GÉANT IGTF-Classic-Robot Email, RSA  и ECC.

Администраторима се препоручује да приликом прибављања сертификата испрате смернице које су дате у Упутству за RAO и DRAO администраторе.

НАПОМЕНА: Приликом генерисања захтева за сертификат, stateOrProvinceName опцију потребно је оставити празном.