CSIRT служба Академске мреже Србије (АМРЕС) је уврштен на листу Trusted Introducer. Ова листа садржи поуздане спискове, акредитације и сертификате CERT (Computer Emergency Response Team) заједница у Европи.

Уласком на ову листу, АМРЕС CSIRT служба добија међународно признање и постаје национална тачка контакта за размену информација са другим Националним CERT-овима. Задатак Националних CERT-ова је да размењују информације о сигурносним инцидентима који погађају рачунаре и рачунарске мреже у некој земљи. Такође, CERT прослеђује информације о рањивости оперативних система и уређаја.

АМРЕС CSIRT (Computer Emergency Response Team) је служба чији је главни задатак да реагује на инциденте везане за безбедност IT инфраструктуре и система. CSIRT служба је састављена од експерата из области безбедности информационих технологија. Мисија АМРЕС CSIRT службе је подизање нивоа безбедности ICT инфраструктуре и система, ефикасно решавање конкретних безбедносних инцидената у оквиру АМРЕС мреже и свих АМРЕС чланица, као и подизање свести о IT безбедности код АМРЕС крајњих корисника.

Више о АМРЕС CSIRT служби можете погледати овде