На седници Владе Репубилке Србије одржаној 22. априла 2010. донета је одлука о оснивању информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије” АМРЕС, у циљу стварања материјалних и других услова за остваривање права ученика и студената на образовање и информисање. По тој одлуци, за в.д. директора АМРЕС-а постављен је мр Павле Вулетић. Ова одлука је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” 05 број 02-2974/2010.

Добијањем статуса правног лица, АМРЕС постаје установа задужена за управљање националном научно-истраживачком и образовном рачунарском мрежом, а биће организована по моделу који је  успешно постављен у већини европских земаља. Поред тога, ово ће омогућити АМРЕС-у да унапреди организацију у циљу што ефикаснијег развоја, изградње и одржавања мреже и сервиса намењених крајним корисницима, као и унапређења постојеће сарадње са интернационалним научно-истраживачким и образовним рачунарским мрежама.    

У досадашњем раду, АМРЕС је био организован у форми пројекта под ресором Министарства за телекомуникације и информатичко друштво Републике Србије. За његово управљање је било надлежно Управно тело АМРЕС-а, док је, као правно лице, Универзитет у Београду представљао АМРЕС. Технички послови су поверени АМРЕС сервисним центрима - РЦУБ, ЦИТ-УНС, ЈУНИС и УНИЦ (рачунарски центри универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу)