АМРЕС повећао капацитет линка ка Европској академској мрежи (GÉANT)

Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС унапредила је капацитет линка Суботица – Сегедин са досадашњих 10 Gbps на 40 Gbps. Уз примену CWDM технологије, инжењери АМРЕС су заједно са колегама из Академске мреже Мађарске (HUNGARNET/KIFU) значајно повећали капацитет преноса података ка Европској академској мрежи (GÉANT) и интернету. Ово унапређење ће додатно побољшати доступност и квалитет рада АМРЕС инфраструктуре и сервиса у случајевима проблема у функционисању примарне везе према GÉANT мрежи и интернету.