Академска мрежа Републике Србије је 12.01.2023. извршила унапређење капацитета линкова Краљево – Рашка и Рашка – Нови Пазар, са досадашњих 1Gbps на 10Gbps.  Ово повећање ће додатно побољшати доступност и квалитет рада АМРЕС инфраструктуре и сервиса за АМРЕС корисника повезане на АМРЕС чворишта у Рашкој, Новом Пазару, Сјеници, Тутину и Косовској Митровици.