На седници одржаној 19.маја 2011. године, Влада Републике Србије је донела решење о усвајању Статута Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Србије“ – АМРЕС.

Овим статутом се уређују пословно име, седиште, делатности и начин на који се организује њихово обављање, органи и делокруг рада, као и друга питања од значаја за рад и пословање АМРЕС-а.

Комплетан текст Статута погледати овде