Организација рада у условима ванредног стања

Имајући у виду Уредбу о организовању рада послодаваца за време ванредног стања ("Сл.гласник РС" БРОЈ 31/20), као и мере превенције ширења заразе "коронавирусом", а на основу овлашћења послодавца утврђених законом, неопходно је организовати процес рада у условима проглашеног ванредног стања. 
Више о томе можете прочитати у Допису Министарства.