Сервис eduroam® на више од 2000 локација у Србији

Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС омогућила је коришћење eduroam сервиса на више од 2000 локација на институцијама које су АМРЕС корисници широм Републике Србије са преко 23000 бежичних тачака приступа, што се може видети на мапи.

Овако значајан број локација, на којима је сервис доступан, остварен је захваљујући реализацији пројеката Министарства информисања и телекомуникација „Комуникациона опрема за умрежавање образовних институција“, “Повезане школе“ и „Напредна комуникациона инфраструктура и eduroam бежична инфраструктура на факултетима и институтима у Републици Србији“.

Кроз наведене пројекте, изграђена је и унапређена инфраструктура локалних рачунарских мрежа, а у склопу чије реализације су инсталиране и бежичне тачке приступа на преко 1850 локација образовних и научно-истраживачких институција Републике Србије (школе, факултети, институти и сл.). Наша држава се по броју доступних eduroam локација  тренутно налази на 3. месту у Европи и 5. месту у свету, одмах иза високо развијених земаља, као што су Бразил, Сједињене Америчке Државе, Немачка и Енглеска.

Сервис eduroam® (education roaming) представља стандард за бежични приступ интернету у научно-истраживачким и образовним институцијама широм света и доступан је у више од 100 земаља. Корисницима омогућава безбедан, брз и једноставан приступ интернету, без отварања додатних налога, уз коришћење постојећег корисничког имена и лозинке креираних у институцији у којој раде или студирају.

Корисници eduroam сервиса су студенти и запослени у научно-истраживачким и образовним институцијама широм света. У Србији га могу користити студенти, професори, предавачи, научници, истраживачи и сви други запослени у институцијама чланицама Академске мреже Републике Србије - АМРЕС, односно сви АМРЕС крајњи корисници.