Београд постао чвориште пан-Европске академске мреже за Југоисточну Европу

Академска мрежа Републике Србије је у сарадњи са пан-Европском академском мрежом (GÉANT) пустила у рад нови АМРЕС линк према интернету и повећала капацитет преноса података са досадашњих 30Gbps на 100Gbps. Овакво значајно повећање капацитета преноса података АМРЕС мрежне инфраструктуре омогућиће бољу глобалну повезаност научно-истраживачке, академске и образовне заједнице Републике Србије са Европом и светом, допринеће повећању доступности и стабилности функционисања АМРЕС ИКТ услуга и сервиса за све АМРЕС кориснике, а обезбедиће и неопходан капацитет преноса података за учествовање истраживача и научника из Републике Србије на најзначајнијим и најзахтевнијим интернационалним пројектима у којима се користе најсавременији, глобално распрострањени суперрачунари итд.
Пуштање у рад новог линка је резултат реализације GN4-3N пројекта Европске академске мреже (GÉANT) који је финансиран од стране Европске комисије. Као резултат пројекта је по први пут формирано чвориште GÉANT мреже у Београду, а Србија је постала једина земља југоисточне Европе, која није чланица Европске уније, а у којој је формирано чвориште Европске академске мреже.