Министарство за телекомуникације и информационо друштво и Телеком Србија потписали су уговор о закупу оптичке инфраструктуре потребне за реализацију SEELight пројекта. Уговор је вредан 3,8 милиона евра, и њиме је закључена друга фаза, од предвиђених три, у реализацији овог пројекта.
 
Ова инфраструктура подразумева преко 4000 км оптичких влакана, чиме ће Академска мрежа Србије (АМРЕС) обезбедити везе у 50 градова, односно за 181 академску, научно-истрживачку и обаразовну институцију, на период од 15 година. Институцијама ће бити омогућене комуникационе везе великих брзина (1 Gb/s и 10 Gb/s), као и директна веза са академским мрежама суседних држава.
 
Пројекат SEELight је подељен у три фазе. У првој фази је потписан уговор у висини од 300.000 евра за услуге управљања SEELight пројектом, док ће у предстојећој, трећој фази, Министарство за телекомуникације и информационо друштво покренути процедуру за набавку и DWDM опреме (Dense Wavelength Division Multiplexing), којом ће се обезбедити инфраструктура за даље повећање брзина на оптичким везама између градова на магистралним правцима.