У организацији Рачунарског центра Универзитета у Београду (РЦУБ) и Академске мреже Србије (АМРЕС) у Београду ће се 11. и 12. новембра 2010. године одржати дводневна радионица "ViCES Dissemination Event". Радионица се одржава уз сарадњу Универзитета "Св. Кирил и Методиј" из Скопља и Универзитета из Фиренце, а у оквиру TEMPUS пројекта  "ViCES - Video Conferencing Educational Services". .
Први дан радионице ће бити посвећен презентацијама о ViCES инфраструктури, примени ViCES learning методологије, и одрживости, док је други дан резервизан за радионицу на којој ће, између осталог, бити и речи о основним операцијама и веб-интерфејсу и коришћењу Polycom HDX 8000 система.