Ректорски савет Конференције Универзитета Србије – КОНУС је 21. фебруара 2012. године овластио  Академску мрежу Републике Србије – АМРЕС да управља ак.срб ћириличним доменом.  У почетном периоду, право регистрације под ак.срб доменом имају све институције које имају административно регистрован домен под ac.rs доменом. Да бисте проверили да ли је домен под ac.rs доменом ваше институције админиостративно регистрован, потребно је да на порталу за регистрацију, који се налази на веб урл адреси регистар.ак.срб (registar.ac.rs), укуцате назив вашег домена и притиском на ставку „WHOIS“ добијате потврду о статусу регистрације.

Уколико институција има административно регистрован домен под ac.rs доменом може поднети захтев за регистрацију домена под ак.срб доменом на порталу за регистрацију подношењем захтева за регистрацију новог домена институције.

Ако институција има технички активиран, али не и администартивно регистрован домен под ac.rs доменом, да би искористила право регистрације домена под ак.срб доменом у почетном периоду регистрације потребно је да на порталу за регистрацију ac.rs домена административно региструје домен који поседује под ac.rs доменом. Административна регистрација постојећег ac.rs домена се врши подношењем захтева за регистрацију првог домена институције. Након завршетка регистрације ac.rs домена, институција може поднети захтев за регистрацију домена под ак.срб доменом, подношењем захтева за регистрацију новог домена институције.

Период почетне регистарције домена под ак.срб доменом траје до 04.фебруара 2013. и у овом периоду се могу регистровати резервисана ћириличка имена, која одговарају транслираним именима регистрованих домена под ac.rs доменом. По истеку Почетног периода регистрације ак.срб домена за кориснике ac.rs домена, почиње период Слободне регистрација домена према општим правилима регистрације ак.срб домена.

С обзиром на значај ћириличког писма за развој културе и образовања у Републици Србији, позивамо вас да искористите право регистарције ћириличих домена ваше институције под ак.срб доменом.