Привредни суд у Београду је 7. јуна 2011. године донео решење о упису у судски регистар Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Србије“ – АМРЕС. Овим решењем, према Одлуци Владе Републике Србије о оснивању АМРЕС, број 02-2974/2010, Информационо-комуникациона установе „Академска мрежа Србије“ – АМРЕС почиње са радом.

Детаљну хронологију развоја АМРЕС-а, од пројекта до правног лица, можете погледати у одељку Хронологија развоја.