Промене у подешавању АМРЕС proxy сервиса

Услед унапређења АМРЕС proxy сервиса и пуштања у продукцијски рад новије генерације generacije Cisco Ironport Web proxy уређаја унапређених перформанси од 1.3.2019. године доћи ће до промене у конфигурацији АМРЕС proxy кластера. У складу са наведеним proxy сервери са IP адресама 147.91.1.44 и 147.91.1.45, односно са DNS именима proxy4.amres.ac.rs (proxy4.rcub.bg.ac.rs) и proxy5.amres.ac.rs (proxy5.rcub.bg.ac.rs) ће бити деактивирани. Сви АМРЕС корисници који користе АМРЕС proxy сервис користећи дефинисана DNS имена proxy.amres.ac.rs или proxy.rcub.bg.ac.rs у конфигурацији веб-претраживача немају потребу ништа да мењају и поменута деактивација неће утицати на ове кориснике. Исто важи и за АМРЕС кориснике који користе WPAD скрипту, јер ће нова верзија WPAD фајла бити ажурирана у ноћи између 28.2. и 1.3 2019. АМРЕС корисници који у proxy конфигурацији веб-претраживача користе експлицитну конфигурацију IP адреса или DNS имена поменута 2 proxy сервера који ће бити деактивирани, морају прећи на неку од претходно наведених начина конфигурације proxy сервиса – подешавање конфигурације proxy сервера на proxy.amres.ac.rs (порт 8080) или примена WPAD скрипте (http://wpad.ac.rs/wpad.dat).

Детаљне информације о начину функционисања АМРЕС proxy сервиса као и упуства о подешавању АМРЕС proxy сервиса можете наћи на АМРЕС веб-страници.

За додатне информације можете нас контактирати на helpdesk@amres.ac.rs.