Академска мрежа Србије (АМРЕС) организовала је Радионицу под називом “Сигурност мреже и мрежних сервиса, Београд 2015″. Овај тренинг-семинар, који је одржан од 18. до 20. марта 2015. године у хотелу "Холидеј Ин“ на Новом Београду, имао је за циљ едукацију и подизање свести локалних администратора о заштити мрежних сервиса.

Радионица је организована у оквиру активности на GEANT3plus пројекту, група GN3+/NA3/T2 “Campus Best Practice”. Циљ пројекта је креирање и промоција докумената најбоље праксе (Best Practice Documents – BPD) из шест области: Физичка инфраструктура, Кампус мреже, Бежична комуникација, Надгледање мреже, Комуникација у реалном времену и Сигурност. 

За систем администраторе образовних институција прво је одржан тренинг сигурности. Са инструкторима из COMCERT тима (CyberSecurity Foundation) из Пољске размотрени су сигурносни механизми који се користе у свакодневном раду и најчешће грешке.

Учесници тренинга су били подељени у тимове, при чему је сваки имао од 2 до 4 члана. Тимовима је на располагање дата посебна мрежна инфраструктура (два сервера са инсталираним основним мрежним сервисима) коју треба заштити од потенцијалних напада. Задатак је био да што боље заштите своју инфраструктуру и сервисе од надолазећих DDoS напада и у исто време обезбеде доступност сервиса. Након две фазе напада, тренинг инструктори су учесницима указали на векторе напада и пропусте у заштити мрежних сервиса. На основу добијених информација тимови су кориговали своје заштитне механизме и побољшали сигурност својих сервера.

После тренинга одржан је и семинар сигурности на коме су угледни предавачи из четири европске земље  представили документе најбоље праксе својих академских мрежа.

Ови документи, које креирају све академске мреже Европе, укључујући и АМРЕС, на једноставан начин описују искуства у имплементацији одређених сервиса и решења у оквиру мреже. Њихова размена и промоција међу IT особљем академске заједнице значајно подиже квалитет рачунарских мрежа у академским институцијама.