Веб-прокси

Веб-прокси услуга подиже сигурност уређаја крајњих корисника тиме што блокира приступ веб страницама које имају вирусе и други малициозни садржај. Ова услуга се реализује проксирањем HTTP и HTTPS саобраћаја крајњих корисника. Додатно се врши и филтрирање веб-садржаја како би се очувала примарна функција Академске мреже, а то је пружање квалитетног Интернет приступа за потребе научне и образовне заједнице у Републици Србији.

У склопу услуге повезивања на АМРЕС инфраструктуру, приликом приступа Интернету, АМРЕС корисници су обавезни да користе веб-прокси услугу. Проксирање веб саобраћаја подразумева да корисници размењују HTTP/HTTPS саобраћај са Интернетом посредством прокси уређаја у централном чворишту Академске мреже. Додатно, АМРЕС корисници имају могућност да самостално уређују политику прихватљивог садржаја додатним филтрирањем категорија садржаја или веб-страница за своје крајње кориснике у оквиру услуге веб-филтрирања.

У складу са могућностима АМРЕС прокси уређаја, креирана је политика прихватљивог садржаја за све АМРЕС кориснике. Више информација о политици прихватљивог садржаја можете прочитати у оквиру начина рада АМРЕС прокси уређаја. АМРЕС корисници могу одабрати један од два начина проксирања саобраћаја својих крајњих корисника који су описани у наставку.

Централизовано проксирање

Централизовано проксирање подразумева да АМРЕС крајњи корисници своју комуникацију са Интернетом обављају преко АМРЕС прокси уређаја у централном чворишту Академске мреже. Комуникација се у том случају обавља по путањи "крајњи корисник – АМРЕС прокси уређаји – Интернет" и обратно.

Уколико се АМРЕС корисник одлучи за централизовано проксирање потребно је подесити коришћење АМРЕС прокси сервера у Интернет прегледачима крајњих корисника. Особа за технички контакт АМРЕС корисника је одговорна за подешавање корисничких рачунара и дужна је да помогне крајњим корисницима приликом подешавања Интернет прегледача. У ту сврху може се користити Упутство за подешавање прокси уређаја у оквиру Интернет прегледача или особа за технички контакт АМРЕС корисника може направити посебно упутство за своје кориснике.

Локално проксирање

Локално проксирање подразумева да АМРЕС корисник користи сопствени (локални) прокси сервер. У том случају, потребно је подесити локални прокси уређај тако да прослеђује сав саобраћај ка Интернету преко АМРЕС прокси уређаја (тзв. parrent начин рада). Комуникација се у том случају обавља по путањи "крајњи корисник – локални прокси уређај АМРЕС корисника – АМРЕС прокси уређаји – Интернет" и обратно.

Уколико се АМРЕС корисник одлучи за локално проксирање потребно је да особа за технички контакт својим крајњим корисницима обезбеди упутство за подешавање локалног прокси уређаја у Интернет прегледачима.