АМРЕС вести

АМРЕС добија статус правног лица

На седници Владе Репубилке Србије одржаној 22. априла 2010. донета је одлука о оснивању информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије” АМРЕС, у циљу стварања материјалних и других услова за остваривање права ученика и студената на образовање и информисање. По тој одлуци, за в.д. директора АМРЕС-а постављен је мр Павле Вулетић.

Pages

Subscribe to АМРЕС вести