Јавне набавке мале вредности Документација
Лиценце за софтвер за аутоматизовану аналитику, извештавање и праћење рада АМРЕС школске мреже - ЈНМВ бр. 04/20

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора​
Обавештење о закљученом уговору​

Услуга издавања дигиталних сертификата - ЈНМВ бр. 05/2020

Позив за подношење понуда
Invitation to tender for service issuing digital certificate
Конкурсна документација
Tender documents
Одлукa о додели уговора​
Обавештење о закљученом уговору​

Услуга одржавања опреме и система за функционисање АМРЕС централног чворишта - ЈНМВ бр. 03/20

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору​

Услуга мобилне и фиксне телефоније – ЈНМВ бр. 02/2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирниг споразума у партији 1
Одлука о закључењу оквирног споразума у партији 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму у партији 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму у партији 2
Обавештење о закљученом уговору у партији 1
Обавештење о закљученом уговору у партији 2
Услуга испоруке електричне енергије - ЈНМВ бр. 01/2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору​
Услуга издавања дигиталних сертификата - ЈНМВ бр. 02/2019

Позив за подношење понуда
Invitation to tender for service issuing digital certificate
Конкурсна документација
Tender documents
Одлукa о додели уговора​
Обавештење о закљученом уговору​

Услуга издавања квалификованих електронских сертификата – ЈНМВ бр. 03/19 Позив за подношење понуда са документацијом
Одлука о издавању наруџбенице

Посредовање при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања – ЈНМВ бр. 02/18

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење број 1 конкурсне документације​
Одлука о закључењу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом оквирном споразуму​

Услуга издавања дигиталних сертификата - ЈНМВ бр. 03/2018

Позив за подношење понуда
Invitation to tender for service issuing digital certificate
Конкурсна документација
Tender documents
Одлукa о додели уговора​
Обавештење о закљученом уговору​

Рек ормани – ЈНМВ бр 04/18

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора​
Обавештење о закљученом уговору​

Рек ормани – ЈНМВ бр 01/18

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Услуга мобилне и фиксне телефоније – ЈНМВ бр. 01/17

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор 1​
Измена број 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговор 2
Измена број 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирниг споразума у партији 1
Одлука о закључењу оквирног споразума у партији 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму у партији 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму у партији 2
Обавештење о закљученом уговору у партији 1
Обавештење о закљученом уговору у партији 2
Обавештење о закљученом уговору број 2 у партији 1
Обавештење о закљученом уговору број 2 у партији 2

Услуга издавања дигиталних сертификата - ЈНМВ бр. 02/2017

Позив за подношење понуда 
Invitation to tender for service issuing digital certificate
Конкурсна документација
Tender documents
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуга издавања квалификованих електронских сертификата – ЈНМВ бр. 03/16

Позив за подношење понуда са документацијом
Одлука о издавању наруџбенице

Услуга издавања дигиталних сертификата - ЈНМВ бр. 02/2016

Позив за подношење понуда 
Invitation to tender for service issuing digital certificate
Конкурсна документација
Tender documents
Одговор 1
Answer 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Посредовање при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања – ЈНМВ бр. 01/16

Позив за подношење понуда – ЈНМВ бр. 01/16
Конкурсна документација – ЈНМВ бр. 01/16
Појашњење конкурсне документације број 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Услуга издавања дигиталних сертификата - ЈНМВ бр. 03/2015 Позив за подношење понуда 
Invitation to tender for service issuing digital certificate
Конкурсна документација
Tender documents
Одговор 1
Answer 1
Одговор 2
Answer2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Notice on the extension of bid submission term
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања - ЈНМВ бр. 01/2015 Позив за подношење понуда - ЈНМВ бр. 01/15 (датум објаве 21.04.2015. године)
Конкурсна документација - ЈНМВ бр. 01/15 (датум објаве 21.04.2015. године)
Обавештење о закљученом уговору