Gatekeeper

Како би се остварила комуникација између H.323 видеоконференцијских терминала путем GDS нумерације, неопходно је коришћење Gatekeeper уређаја, који врши рутирање сигнализације позива.

Gatekeeper уређаји су хијерархијски повезани тако да постоји најмање три нивоа. Прва два чине светски и национални Gatekeeper уређаји чија је улога проксирање сигнализације позива, а трећи ниво су Gatekeeper уређаји институција на којима се додатно врши и регистрација терминала. Регистрација подразумева мапирање IP адресе терминала са његовим додељеним GDS бројем (слично DNS систему). Помоћу ове хијерархије може се сигнализирати позив између било која два GDS регистрована видеоконференцијска терминала на свету. Пример успоставе видеоконференцијске везе између два терминала приказан је на слици испод.

 

 

Како би се успоставила видео-конференција потребно је унети GDS број одредишног терминала. Сигнализација се са одредишним терминалом реализује путем мреже Gatekeeper уређаја, а на основу GDS префикса. Након успешно завршене сигнализације, сами пакети којима се преноси видео и звук се шаљу директно између терминала.

АМРЕС Gatekeeper услуга

Одржавање националног Gatekeeper уређаја за Србију обавља АМРЕС. Уколико АМРЕС корисник одржава свој Gatekeeper уређај, потребно је да се изврши регистрација на АМРЕС Gatekeeper тако што особа задужена за технички контакт АМРЕС корисника упути захтев на helpdesk@amres.ac.rs.  

АМРЕС такође одржава и Gatekeeper уређај који могу користити сви АМРЕС корисници (у случају да немају свој Gatekeeper), за регистрацију својих H.323 терминала.

Да би се извршила регистрација видеоконференцијског терминала на АМРЕС Gatekeeper потребно је да терминал поседује јединствени GDS број. У подешавањима терминала је потребно унети GDS број као и IP адресу АМРЕС Gatekeeper уређаја 147.91.1.125 (gk.amres.ac.rs). У наставку су наведене кратке инструкције за подешавање најчешће коришћених терминала.

Подешавања се врше у делу за подешавања са администраторским правима, којим се приступа путем веб-портала или директно на самом видеоконференцијском терминалу. У мрежном делу (H.323 одељак) потребно је унети GDS број терминала и IP адресу АМРЕС Gatekeeper уређаја:

  • За Polycom терминале подешавања се уносе у делу System > Admin Settings > IP Network > H.323 Settings. У одговарајућа поља уписује се GDS број, за Use Gatekeeper се бира опција Specify и уноси IP адресу АМРЕС Gatekeeper уређаја. Како би се сачувале промене потребно је кликнути на Update
  • За Tandberg терминале подешавања се уносе у делу Settings > Advanced Configuration > H323. Бира се Manual Discovery, а у одговарајућа поља уписује се GDS број и IP адресу АМРЕС Gatekeeper уређаја.

Уколико имате питања у вези са конфигурацијом терминала или проблеме приликом регистровања на АМРЕС Gatekeeper можете нам се обратити путем имејла на helpdesk@amres.ac.rs.