Multipoint видео-конференције

Коришћењем видеоконференцијских терминала, обично се може остварити само директна комуникација између два терминала. Због тога АМРЕС у сарадњи са Рачунарским Центром Универзитета у Београду, нуди подршку за одржавање конференција са више од два учесника. Коришћењем РЦУБ MCU (Multipoint Control Unit) уређаја могуће је остварити видео-конференцију са максимално 20 терминала. 

MCU услуга омогућава и стримовање видео-конференције, тако да је може пасивно пратити до 60 гледалаца коришћењем свог веб-прегледача. 

! Напомена:  Да би се коришћењем MCU услуге остварила конференција са више учесника, позиви се морају остварити путем GDS бројева.

Регистрација на MCU услугу 

Како би АМРЕС корисник почео са коришћењем ове услуге, неопходно је да се претходно региструје. У овом процесу врши се регистрација терминала - видеоконференцијске опреме која се користи на институцији, као и тестирање везе "терминал - MCU". Захтев за регистрацију на MCU услугу шаље особа за технички контакт АМРЕС корисника на helpdesk@amres.ac.rs са следећим подацима:

 • назив АМРЕС корисника који шаље захтев,
 • додељено име терминала (нпр. AMRES HQ),
 • тип терминала (произвођач и модел, нпр. Polycom HDX 8500),
 • IP адреса терминала,
 • да ли је терминал фиксно инсталиран у предодређеној просторији и колики је број седишта у њој,
 • GDS број додељен терминалу (потребно је да АМРЕС корисник има додељен GDS префикс),
 • технички контакт (име, презиме, бр.телефона, имејл).

Како би се извршило тестирање везе „терминал – MCU“ потребно је да у време претходно договорено са АМРЕС/РЦУБ тимом, позовете GDS број тестне собе 003819999002. Неопходно је проверити квалитет звука, слике и послатог садржаја са рачунара (уколико је ова опција подржана од стране терминала). Након успешно извршеног тестирања повезане опреме, АМРЕС корисник је регистрован на услугу и може је користити.

Коришћење MCU услуге

Свако коришћење MCU услуге потребно је унапред заказати слањем захтева на helpdesk@amres.ac.rs. У оквиру захтева потребно је навести следеће информације:

 • GDS број видеоконференцијског терминала,
 • назив видео-конференције,
 • датум видео-конференције,
 • време почетка и трајање видео-конференције,
 • навести да ли желите да се видео-конференција стримује путем веба,
 • навести да ли видео-конференција треба да буде заштићена PIN-ом.

Након успешне резервације на вашу имејл адресу стићи ће имејл са додатним подацима:

 • GDS број чијим бирањем се улази у резервисану виртуелну собу,
 • Уколико је видео-конференција заштићена, PIN за ауторизацију приступа,
 • Ако се видео-конференција стримује, URL стрима и PIN за приступ стриму.

Како би се проверила конекција, квалитет звука, слике и садржаја са рачунара препоручује се да се тест веза у резервисаној виртуелној соби одржи дан раније у сарадњи са АМРЕС/РЦУБ тимом.

На дан заказане конференције соба ће бити отворена минимално пола сата пре почетка како би могле да се изврше последње припреме и евентуално ураде додатна подешавања.

Више информација о multipoint видео-конференцијама можете погледати на сајту Рачунарског Центра Универзитета у Београду.