Видео-конференције

Видео-конференције пружају могућност одржавања састанака два или више удаљених учесника и своју примену налазе у свим подручјима као једноставан и економски исплатив облик комуникације. Посредством видеоконференцијског система и линкова велике пропусне моћи, врши се пренос висококвалитетног звука и слике у реалном времену. Уколико видеоконференцијски терминал (крајњи уређај видеоконференцијског система) има могућност дељења садржаја, учесник може да поред слике и звука дели и садржаје са свог рачунара за потребе држања презентација, приказа desktop окружења и сл.

У области образовања и науке овај вид комуникације има огроман потенцијал у шта се уверава све већи број професора, студената и истраживача. Тако је, на пример, могуће организовање предавања професора са других универзитета, праћење предавања од куће за све студенте који су на било који начин спречени да присуствују, одржавање састанака колега широм света који учествују на заједничким пројектима итд.

Услугу видео-конференције типично омогућавају АМРЕС корисници који поседују видеоконференцијску опрему која минимално укључује: видеоконференцијски терминал, звучнике, микрофон и пројектор (или дисплеј). АМРЕС својим корисницима нуди консултативну помоћ при инсталацији и коришћењу видеоконференцијске опреме. Захтев за подршку је потребно послати на helpdesk@amres.ac.rs.

Како би подржао развој и коришћење услуге видео-конференција у оквиру АМРЕС корисника, АМРЕС пружа следеће услуге:

  • успостављање видео-конференција коришћењем GDS нумерације који су слични телефонским бројевима, па тиме и блискији крајњим корисницима. У ту сврху, АМРЕС врши доделу GDS бројева и нуди услугу регистрације терминала АМРЕС корисника на АМРЕС Gatekeeper уређај.
  • У сарадњи са РЦУБ-ом, услугу одржавања Мultipoint видео-конференција, у оквиру које је могуће и стримовање видео-конференције.