Јавне набавке Документација
Eлектрична енергија за потребе напајања АМРЕС централног чворишта ЈН бр. 07/23 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Лиценцe за софтвер за подршку услуге АМРЕС веб конференција ЈН бр. 05/23 Јавни позив
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору број 1 на основу оквирног споразума
Услуга првог нивоа подршке свим корисницима повезаним на АМРЕС мрежу ЈН бр. 06/23 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Услуга системске подршке ради обезбеђивања функционисања система на централној локацији АМРЕС потребна за релизацију пројекта Повезане школе ЈН бр. 03/23 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Информационо комуникациона и рачунарска опрема и пратеће лиценце за АМРЕС инфраструктуру ЈН бр. 04/23 Јавни позив
Обавештење о додели уговора за партију 1 и 2
Одржавање опреме и система за функционисање АМРЕС централног чворишта ЈН бр. 02/23 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Eлектрична енергија за потребе напајања АМРЕС централног чворишта ЈН бр. 01/23 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Услуга првог нивоа подршке свим корисницима повезаним на АМРЕС мрежу ЈН бр. 08/22 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Информационо-комуникациона опрема за АМРЕС мрежу и услуге ЈН бр. 05/22 Јавни позив
Обавештење о додели уговора за партију 1 и 2
Услуга повезивања АМРЕС корисника на АМРЕС ЈН бр. 06/22 Јавни позив
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору број 1 и 2 на основу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору број 3 на основу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору број 4 на основу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору број 5 на основу оквирног споразума
Услуга системске подршке ради обезбеђивања функционисања система на централној локацији АМРЕС потребна за релизацију пројекта Повезане школе ЈН бр. 07/22 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Опрема за складиштење података и пратеће компоненте за АМРЕС централно чвориште ЈН бр. 04/22 Јавни позив
Обавештење о додели уговора за партију 1 и 2
Одржавање опреме и система за функционисање АМРЕС централног чворишта ЈН бр. 03/22 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Услуга фиксне и мобилне телефоније ЈН бр. 02/22 Јавни позив
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партији 1 и 2
Обавештење о закљученом уговору за партији 1 и 2
Обавештење о закљученом уговору бр. 2 за партије 1 и 2
Eлектрична енергија за потребе напајања АМРЕС централног чворишта ЈН бр. 01/22 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Имплементација сервиса и услуга АМРЕС у регионима Републике Србије ЈН бр. 10/21 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Лиценцe за софтвер за подршку услуге АМРЕС веб конференција ЈН бр. 07/21 Jaвни позив
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору број 1 на основу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору број 2 на основу оквирног споразума
Информационо-комуникациона опрема за АМРЕС мрежу и услуге ЈН бр. 09/21 Јавни позив
Обавештење о додели уговора Партија 1 и 2
Oпрeмa зa унaпрeђeњe услoвa рада и капацитета AMРEС цeнтрaлног чвoриша ЈН бр. 08/21 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Услуга првог нивоа подршке свим корисницима повезаним на АМРЕС мрежу ЈН бр. 06/21 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Услуга системске подршке ради обезбеђивања функционисања система на централној локацији АМРЕС потребна за релизацију пројекта Повезане школе ЈН бр.05/21 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Oдржавање опреме и система за функционисање АМРЕС централног чворишта JN br. 04/21 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Oдржавање опреме и система за функционисање АМРЕС централног чворишта JN br. 03/21 Јавни позив
Обавештење о обустави поступка
Услуга издавања дигиталних сертификата ЈН бр. 02/21 Јавни позив
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору број 1 на основу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору број 2 на основу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору број 3 на основу оквирног споразума
Eлектрична енергија за потребе напајања АМРЕС централног чворишта ЈН бр. 01/21 Јавни позив
Обавештење о додели уговора
Услуга имплементације сервиса и услуга АМРЕС у регионима Републике Србије ЈН бр. 06-20 Јавни позив
Обавештење о додели уговора​
Лиценце за софтвер за подршку услуге АМРЕС веб конференција ЈН бр. 05-20 Јавни позив
Обавештење о додели уговора​
Информационо-комуникациона опрема за АМРЕС мрежу и услуге и АМРЕС централно чвориште ЈН бр. 04/20 Jaвни позив
Обавештење о додели уговора Партија 1 и 2​
Услуга првог нивоа подршке свим корисницима повезаним на АМРЕС мрежу ЈН бр. 03/20  Јавни позив
Обавештење о додели уговора​
Услуга системске подршке ради обезбеђивања функционисања система на централној локацији АМРЕС потребна за релизацију пројекта Повезане школе ЈН бр. 02/20  Јавни позив
Обавештење о додели уговора​
Услуга повезивања АМРЕС корисника на АМРЕС - ЈН бр. 01/20

Позив за подношење понуда
Call for tender
Конкурсна документација
Прилог уз конкурсну документацију
Измена број 1 конкурсне документације
Измена број 1 Прилога уз конкурсну документацију - пречишћени текст
Одлука о закључењу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом оквирном споразуму​
Обавештење о закљученом уговору број 1 на основу оквирног споразума​​
Обавештење о закљученом уговору број 2 на основу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом уговору број 3 на основу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом уговору број 4 на основу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом уговору број 5 на основу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору број 6 на основу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом уговору број 7 на основу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору број 8 на основу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом уговору број 9 на основу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору број 10 на основу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору број 11 на основу оквирног споразума

Услуга подршке свим корисницима повезаним на АМРЕС мрежу, као и имплементација сервиса и услуга АМРЕС за регион Београда - ЈН бр. 01/19 Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора у партији 1
​Одлука о додели уговора у партији 2
Обавештење о закљученом уговору у партији 1 
Обавештење о закљученом уговору у партији 2 
Услуга подршке корисницима АМРЕС и подршке развоју услуга АМРЕС за регион Војводине - ЈН бр. 03/18

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Oпрeмa зa унaпрeђeњe услoвa у AMРEС цeнтрaлнoм чвoришту– ЈН бр. 02/18

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Прилог 1 Обрасца 6- Образац понуде из Конкурсне документације
Измена број 1 конкурсне документације​
Одлука о закључењу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом оквирном споразуму​Oбавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2

Информационо-комуникациона опрема за АМРЕС мрежу и услуге  - ЈН бр. 01/18

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације број 1
Измена број 1конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације број 2
Измена број 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора у партији 1
Одлука о додели уговора у партији 2
Одлука о додели уговора у партији 3
Одлука о додели уговора у партији 4
Обавештење о закљученом уговору у партији 1 
Обавештење о закљученом уговору у партији 2 
Обавештење о закљученом уговору у партији 3 
Обавештење о закљученом уговору у партији 4​

Услуга подршке корисницима АМРЕС и подршке развоја сервиса и услуга АМРЕС за регион Београда – ЈН бр 04/17

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору​

Услуга првог нивоа подршке школама повезаним на АМРЕС мрежу - ЈН бр. 05/17 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора​
Обавештење о закљученом уговору​

Лиценце за софтвере и софтвери за подршку услугама АМРЕС – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – ЈН бр 06/17

Обавештење о покретању поступка
Кoнкурсна документација
Одлука о обустави поступка у партији 1​
Одлука о додели уговора у партији 2​
Обавештење о обустави поступка у партији 1
Обавештење о закљученом уговору у партији 2

Услуга повезивања АМРЕС корисника на АМРЕС - ЈН бр. 03/17

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Допуна број 1 Конкурсне документације
Прилог уз допуну број 1 Кoнкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом оквирном споразуму​
Обавештење о закљученом уговору број 1 на основу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом уговору број 2 на основу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом уговору број 3 на основу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом уговору број 4 на основу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом уговору број 5 на основу оквирног споразума

Лиценце за софтвере и софтвери за подршку услугама АМРЕС - ЈН бр. 02/17

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације број 1
Појашњење конкурсне документације број 2
Одлука о обустави поступка у партији 1
Одлука о додели уговора у партији 2
Одлука о додели уговора у партији 4
Одлука о обустави поступка у партији 3
Обавештење о закљученом уговору у партији 4​
Обавештење о закљученом уговору у партији 2​
Обавештење о обустави поступка у партији 1
Обавештење о обустави поступка у партији 3

Информационо-комуникациона опрема за АМРЕС мрежу и услуге - ЈН бр. 01/17

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације број 1​
Измена број 1 конкурсне документације​
​Појашњење конкурсне документације број 2
Измена број 2 конкурсне документације​
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора у партији 1 
Одлука о додели уговора у партији 2 
Одлука о додели уговора у партији 3 
Одлука о додели уговора у партији 4 
Обавештење о закљученом уговору у партији 1 
Обавештење о закљученом уговору у партији 2 
Обавештење о закљученом уговору у партији 3 
Обавештење о закљученом уговору у партији 4 

Услуга подршке корисницима АМРЕС и подршке развоју услуга АМРЕС за регион Војводине – ЈН бр. 08/16

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Услуга првог нивоа подршке школама повезаним на АМРЕС мрежу - ЈН бр.07/16

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Уређаји за непрекидно напајање за чворишта АМРЕС - ЈН бр. 02/16

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору​

Информационо-комуникациона опрема- ЈН бр. 04/16

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора у партији 1
Одлука о додели уговора у партији 2
Обавештење о закљученом уговору у партији 1
Обавештење о закљученом уговору у партији 2

Лиценце за софтвер и систем за рад контакт центра АМРЕС за школе - ЈН бр. 06/16

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена број 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Лиценце за софтвере и софтвер за подршку услугама АМРЕС - ЈН бр. 05/16

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави партије 1
Одлука о додели уговора у партији 2
Одлука о додели уговора у партији 3
Обавештење о обустави партије 1 поступка јавне набавке ЈН бр. 05/16
Обавештење о закљученом уговору у партији 2
Обавештење о закљученом уговору у партији 3

Уређај за пружање услуге веб-конференција - ЈН бр. 03/16

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка​
Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈН бр. 03/16

Услуга повезивања основних и средњих школа у Републици Србији на АМРЕС - ЈН бр. 01/16

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Прилози уз Конкурсну документацију
Појашњење конкурсне документације број 1
Измена и допуна конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације број 2
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору број 2 на основу оквирног споразума​
Обавештење о закљученом уговору број 3 на основу оквирног споразума​

Набавка серверске опреме и опреме за складиштење података - преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда - ЈН бр. 08/15 Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Набавка лиценци за софтвер за подршку произвођача опреме и ажурирање дестинације за класификацију и филтрирање Веб сајтова и уклањање малициозног софтвера за Ironport - ЈН бр. 07/15 Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Набавка серверске опреме и опреме за складиштење података - ЈН бр. 02/15 Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације број 1
Појашњење конкурсне документације број 2
Појашњење конкурсне документације број 3
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - ЈН бр. 02/15
Набавка уређаја за напајање централних комуникационих уређаја - ЈН бр. 03/15 Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације број 1
Појашњење конкурсне документације број 2
Појашњење конкурсне документације број 3
Појашњење конкурсне документације број 4
Појашњење конкурсне документације број 5
Појашњење конкурсне документације број 6
Измена број 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Исправка позива за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
Клима орман за хлађење data центра централног чворишта АМРЕС - ЈН бр. 04/15 Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Услуга подршке раду корисницима АМРЕС и подршке развоју услуга АМРЕС у региону Јужне и Источне Србије (сервисни центар у Нишу) - ЈН бр. 06/15

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору

Услуга подршке раду корисницима АМРЕС и подршке развоја сервиса и услуга АМРЕС за регион Београда (сервисни центар у Београду) - ЈН бр. 05/15

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
Опрема - комуникациони уређаји за чворишта АМРЕС мреже - ЈН бр. 01/15 Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору у партији 1
Обавештење о закљученом уговору у партији 2